Membralitate

CUM SĂ DEVII MEMBRU?

Poți lua contact cu conducerea bisericii, sau ne poți contacta deasemenea pe adresa de email a bisericii: bisericaderomanioslo@gmail.com .

DE CE SĂ DEVII MEMBRU?

I.DREPTURILE MEMBRILOR

Drepturile membrilor bisericii locale sunt:

a) să participe la slujbele bisericii

b) să participe la Adunările Generale ale bisericii, cu drept de vot

c) să fie aleşi în diferite slujbe spirituale sau administrative potrivit cu chemarea lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale şi capacităţile intelectuale

d) să beneficieze de asistenţă spirituală din partea bisericii

e) să se poată transfera într-o altă biserică la cerere

II.OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Îndatoririle membrilor bisericii locale sunt:

a) să trăiască în spiritul învăţăturilor Sfintelor Scripturi

b) să frecventeze cu regularitate serviciile divine şi să-şi aducă contribuţia la împlinirea menirii bisericii

c) să respecte pe ceilalţi membri, pe slujitorii bisericii, rânduiala bisericii locale şi să se supună hotărârilor conducerii acesteia

d) să contribuie cu regularitate la susţinerea financiară a bisericii, potrivit cu învăţătura Sfintelor Scripturi şi cu nevoile lucrării lui Dumnezeu.

III. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Calitatea de membru al bisericii se poate dobândi de persoana care:

a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou

b) l-a mărturisit pe Isus Hristos ca Domn si Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi

c) Se înscrie în evidenţele de membrii ale bisericii.

Descarcă formularul de  înscriere mai jos .

formular-inscriere-slujire

formular-inscriere-membru